Gündem

Ferah Altuntaş Yazio: Influencerlar Nasıl Vergilendirilir?

Geçtiğimiz yıllar içerisinde dijital dünyanın ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte bambaşka iş ve kazanç kolları ortaya çıktı. Bu yeni iş kollarının başındaysa, neredeyse her gün takip ettiğimiz “influencer”lar gelmekte. 

Hepimiz çevremizde en az bir çocuğun “büyüdüğümde YouTuber olacağım!” dediğini duymuşuzdur. Sosyal medya platformlarının gelişmesi ve dünya nüfusunun internete erişim olanağının artması gibi etkenlere bağlı olarak bu platformlar, “influencer”lar için bir kazanç kapısı haline geldi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi çocuklarımız bile bunu bir kariyer hedefi olarak görmeye başladılar.

Peki, “influencer” tam olarak ne anlama gelmektedir?

ferah altuntas yazio influencerlar nasil vergilendirilir 0 9NCwK5FA

“Influencer” terimi İngilizce “influence (etkilemek)” fiilinden geliyor. Günümüzde bu terim sosyal medya platformlarında belirli bir kitleye ulaşan ve kitlesini etkileme kabiliyetine sahip olan kişiler için kullanılıyor. Bu kişiler, sosyal medya hesapları aracılığıyla takipçi elde etmekte ve takipçilerini çeşitli konularda etkisi altına almaktadır.

Influencerlar, aldıkları “tık” başına para kazanmakta ve internette ön plana çıkmaktadır. Etki alanları genişledikçe kazandıkları miktarlar da artmakta.

Sosyal medya üzerinden elde edilen kazançlar vergilendirilir mi?

26.10.2021 tarihinde 7338 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na mükerrer Madde 20/B eklenmiştir. Bu hüküm doğrultusunda sosyal medya içerik üreticilerinin elde ettikleri kazançlar 01.01.2022 tarihinden itibaren gelir vergisinden müstesnadır. Şaşırtıcı, değil mi? Çünkü bu istisnai halin ortaya çıkması için iki şart aranmaktadır:

1. Türkiye’de kurulu olan bankalardan birinde bir hesap açılması ve söz konusu faaliyetlere ilişkin kazançların tamamının bu banka hesabı aracılığıyla tahsil edilmesi,

2. Söz konusu kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu m. 103’te yazılı tarifenin dördüncü gelir dilimi tutarını aşmamalıdır. Bu tutar, gelirden giderler düşülerek hesaplanır. 2021 yılı için 650 bin TL iken, 2022 yılı için bu tutar henüz belirlenmemiştir.

Yukarıdaki istisnaların bulunmadığının tespiti halinde vergi zıyaı cezası düşüldükten sonra gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bütün bu açıklamalara rağmen, bu şartların sağlanması halinde influencerların vergi vermekten tamamen muaf olduğunu düşünmenizi istemeyiz. Çünkü anılan madde ile şartları sağlayan içerik üreticilerinin söz konusu faaliyetlerden elde ettikleri gelirler, gelir vergisinden müstesna tutulmakla birlikte bankalara tevkifat zorunluluğu da getirilmektedir.

Bankaların tevkifat zorunluluğu ne anlama geliyor?

ferah altuntas yazio influencerlar nasil vergilendirilir 1

Vergi tevkifatı, “vergi kesintisi” anlamına gelmektedir. En basit hali ile mükerrer madde 20/B ile birlikte, içerik üreticileri kazançlarını tek bir banka aracılığı ile tahsil ederlerse, banka hasılatın geldiği tarih itibariyle %15’ini muhtasar beyanname ile beyan etmek ve tevkif ettiği vergiyi ilgili vergi dairesine yatırmak zorundadır. Bu durumda banka vergi kesen konumunda olur. Verginin mükellefi (vergi borcu üzerinde doğan kişi) içerik üreticisi olmakla birlikte, bankanın sıfatı vergi sorumlusudur.

KDV bakımından durum nedir?

7338 sayılı Kanun ile sosyal medya gelirlerine ilişkin 3065 sayılı KDV Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır ve istisna getirilmiştir. Yapılan düzenleme ile KDV Kanunu m. 17/4/a’ya “aynı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler” cümlesi eklenmiştir. Bu düzenleme ile stopaj vergisi ve gelir vergisinden istisna edilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiş olmaktadır.

Dolayısıyla, 7338 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, sosyal medya gelirleri belirli kısıtlama ve koşullarda gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Söz konusu kazançlar tamamen vergiden muaf değildir, ancak tevkifat yoluyla vergilendirmeye tabi tutulmaktadır.

Instagram

LinkedIn

Facebook

Kaynak: https://onedio.com/haber/ferah-altuntas-yazio-influencerlar-nasil-vergilendirilir-1083609

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu